DÒNG LƯU LƯỢNG

  • MD-EL Electromagnetic Flowmeter

    Lưu lượng kế điện từ MD-EL

    Lưu lượng kế điện từ thích hợp để đo hầu hết tất cả các chất lỏng dẫn điện, cũng như đo lưu lượng bùn, hồ và bùn. Tiền đề là môi trường được đo ít nhất phải có độ dẫn điện tối thiểu. Nhiệt độ, áp suất, độ nhớt và tỷ trọng không ảnh hưởng đến kết quả đo.

    Nó cũng có thể được sử dụng để đo phương tiện ăn mòn miễn là vật liệu lót ống và vật liệu điện cực thích hợp được chọn. Các hạt rắn trong môi trường sẽ không ảnh hưởng đến kết quả đo.

    Cảm biến lưu lượng và bộ chuyển đổi thông minh tạo thành một đồng hồ đo lưu lượng hoàn chỉnh toàn bộ hoặc riêng biệt.